Thông tin truyện

Bối Oa Đại Chưởng Môn

Bối Oa Đại Chưởng Môn

Tác giả:

Thể loại:

Tiên Hiệp

Trạng thái:

Đang ra

Xuyên qua coi như chưởng môn, nhưng không nghĩ tới lại là cái hố to.

"Chưởng môn không xong, trong quán không có gạo!"

"Chưởng môn không xong, phòng ở muốn...

Danh sách chương

Bạn đã xem đến trang cuối