Thông tin truyện

Bất Tử Ta Đây Không Thể Làm Gì Khác Hơn Là Giả Trang Huyết Tộc

Bất Tử Ta Đây Không Thể Làm Gì Khác Hơn Là Giả Trang Huyết Tộc

Tác giả:

Thể loại:

Kỳ Huyễn

Trạng thái:

Đang ra

Phương Thành bị đâm xuyên trái tim.

Phương Thành bị lấp miệng đầy tỏi.

Phương Thành bị kéo đến dưới ánh mặt trời bạo chiếu.

Phương Thành bị phẫn...