Thông tin truyện

Bắt Đầu Hệ Thống Tiễn Đưa Ta Nữ Bộc Lão Bà

Bắt Đầu Hệ Thống Tiễn Đưa Ta Nữ Bộc Lão Bà

Thể loại:

Huyền Huyễn

Trạng thái:

Đang ra

Thể loại: 1v1, sảng văn, cơm chó, hệ thống, vô địch lưu, tông môn, thu đồ

Giới thiệu vắn tắt:

Xuyên qua + hệ thống + đơn nữ chính + nhiệt huyết + chiến...