Thông tin truyện

Bão Khiểm, Hữu Hệ Thống Chân Đích Liễu Bất Khởi

Bão Khiểm, Hữu Hệ Thống Chân Đích Liễu Bất Khởi

Thể loại:

Đô Thị

Trạng thái:

Đang ra


Nhân vật chính thu hoạch được một cái hư mất hệ thống

Bất quá không quan hệ, xấu hệ thống càng tốt hơn!

Nhân vật chính có thể tùy tâm sở dục tuyên bố nhiệm vụ , nhiệm vụ hoàn thành, tuôn ra thưởng lớn

"Ta đêm nay muốn bắt 10 con chuột."

"Đinh

Nhiệm vụ tạo ra

Nội dung nhiệm vụ túc chủ tại 24 giờ bên trong tiêu diệt 10 con chuột: 0/10

Ban thưởng hệ thống ngay tại phân tích nhiệm vụ độ khó, phần thưởng sau đó kết toán "

P/s: Truyện của đại thần bên qidian.

Danh sách chương