Thông tin truyện

Bàn Đào Tu Tiên Ký

Bàn Đào Tu Tiên Ký

Tác giả:

Thể loại:

Tiên Hiệp

Trạng thái:

Đang ra


Tác phẩm tóm tắt:Tô Mộc Dương làm một cái rất dài mộng, ở một thế giới khác bàng quan vài thập niên, mà ở nguyên bản thế giới, hắn là tiên thên linh căn bàn đào hoá sinh linh tử, tu hành chi lộ gánh nặng đường xa, hắn lại không chỗ nào sợ hãi, dựa vào mộc tiên thần thông, đi nhưng liên tục phát triển con đường, đi bước một trở thành thiên tiên!
Mình mới cv nên hơi tệ các bạn thông cảm.

Hệ thống tu luyện
-Kim đan đạo tu luyện thanh khí: luyện khí - trúc cơ - kim đan - nguyên anh - nhân tiên - địa tiên - thiên tiên ,Kim đan nguyên anh là trạng thái ban đầu của nguyên thần.

-Ma đạo tu luyện trọc khí :phân cấp giống kim đan đạo

-Nguyên khí đạo :luyện khí kỳ phân sơ kỳ ,trung kỳ ,hậu kỳ tương ứng với luyện khí - trúc cơ - kim đan . Nhân tiên sinh nguyên thần sau là Địa tiên , Thiên tiên

Nhân tiên thông hiểu ngũ hành chi biến nguyên thần câu thông thiên địa nguyên khí .Địa tiên thông hiểu âm dương chi biến ,Thiên tiên ký thác thiên địa đạo quả.

Danh sách chương