Thông tin truyện

Anh Hùng Liên Minh Chi Tuyệt Thế Vô Song

Anh Hùng Liên Minh Chi Tuyệt Thế Vô Song

Thể loại:

Cạnh Kỹ

Trạng thái:

Đang ra


Cái gì? Ngươi nói Liên Minh Huyền Thoại là 5V5 trò chơi? Cái này chẳng lẽ không một mực là 1 đánh 9 trò chơi sao?

Hạ Tân lộ ra một mặt ngưng trọng biểu lộ...

Chẳng lẽ mọi người chơi không phải cùng một trò chơi...

Danh sách chương